septembrie 28, 2011

Contemplatív

'Tot aşa, o societate sau istoria unei culturi pare a fi separată de alte societăţi sau de alte culturi; putem să considerăm aşadar că avem a face cu organisme distincte. Dar la fel ca şi indivizii, aceste organisme ale culturii sînt înglobate într-o unitate superioară din care fac parte: Istoria universală, comună tuturor „culturilor", unifică civilizaţiile, sau societăţile, aşa după cum fiecare societate este comună indivizilor care o compun. Nu se pot nega particularismele. Nu se poate nega nici Istoria generală a umanităţii, universalitatea. Nenumărate note aparţin aceleiaşi simfonii. Două stări de conştiinţă, sau două vîrste diferite sînt constitutive aceluiaşi om. Civilizaţiile se unifică în Istoria universală care ne dă identitatea.'

Niciun comentariu: