noiembrie 21, 2010

Immanens


"Informaţiile - scrie Nicolae Manolescu - şi declaraţiile turnătorilor - în majoritate, scriitori - sunt de o bogăţie - dacă nu şi de o calitate - literară remarcabilă. Ele nu se mai fac vinovate de realismul plat al notelor informative. Sunt pătrunse de emoţie, sincere, pătimaşe uneori şi îndeajuns de transparente de obicei spre a lăsa să se vadă, întregi, invidia sau ura cu care au fost aşternute pe hârtie."

Niciun comentariu: