iunie 29, 2011

subiécte


Un sunet prelung şi jalnic de aramă sunătoare, lovită în răstimpuri deopotrivă de depărtate, înfioră şi făcu să tremure umbrele singuratice ale văzduhului; şi valea largă se umplu, până la marginile de deasupra ale munţilor săi, de glasul sfânt al rugăciunii şi al păcii… Era clopotul schitului, care vestea închinătorilor pustiului ceasul slujbei de seară

Niciun comentariu: